Page 2-3 - 5. Sayı DAS Vizyon Türkçe

Basic HTML Version

2
3
ViZYON
2013 SAYI : 5
ViZYON
2013 SAYI : 5
Değerli Dostlarımız,
İmtİyaz Sahİbİ
DAS Otomotİv ve Jeneratör
Tİc. Ltd. Ştİ. Adına
KERİM BAŞAKINCI
Genel Koordİnatör
ALİ BAŞAKINCI
Sorumlu Yazı
İşlerİ Müdürü
AYŞEGÜL BEKAR / CEYHUN HAZNECİ
Edİtör
ESMA KOCABAŞ ŞAHİN
Yayına Hazırlayan
APA YAYINCILIK
BASKI
Gezegen Basım San. Tic. Ltd.
Yüzüncü Yıl Matbaacılar Sitesi 2.Cadde
202/A Bağcılar / İSTANBUL
İŞLETME MÜDÜRÜ
:
SERAP BARANOĞLU
BASIM TARİHİ: NİSAN 2013
DAS Otomotİv ve JENERATÖR
Tİc. Ltd. Ştİ.
Gardenya Plaza 5 Kat:2
34758 Ataşehir/İSTANBUL
Tel: 0(216) 456 57 05/06
Yayın Türü:
Yerel süreli, üç ayda bir
yayınlanır.
DAS VİZYON gazetesi, dahili ve harici
dağıtım içindir; parayla satılamaz.
KÜNYE
KERİM BAŞAKINCI
Çimtaş’ta Makina İkmal Müdür Yardım-
cısı olarak çalışan Sabri Kaya, 33 yıldır
makinelerle uğraşıyor. Bu yüzdenma-
kinelerle uğraşmanın kendisi için bir
tutku haline geldiğini ifade ediyor. Kaya
yeni başlayacak projeleri için yaptığı
uzun araştırmalardan sonra tercihini RT
100’den yana kullandıklarını söylüyor ve
gelecekte yapacakları makine yatırımla-
rını da Terex’ten yana kullanacaklarını
belirtiyor.
Çimtaş’ın faaliyetlerinden bahsede-
bilir misiniz?
Çimtaş’ın açılımı çelik, imalat, montaj, te-
sisat şeklinde. Türkiye’deki pek çok pet-
rokimya tesisinde küre tankları yaptık.
Çelik yüksek binalar ağırlıklı. Moskova’da
faaliyetlerimiz oldu. Halen rüzgar enerji
kuleleri yapıyoruz. Özel basınçlı kaplar
diye tabir ettiğimiz, Türkiye’de üretilmiş
en büyük tek parça 1087 tonluk tankı
yaptık. Bu Türkiye’de bir ilkti. Basınçlı kap,
çelik konstrüksiyon, rüzgar enerji kuleleri
sınıfında işler yapıyoruz. Şu anda ağırlıklı
olarak Umman’daki Muskat Havaalanı’nın
çelik işini yapıyoruz. Rusya’da bir şantiye
var, onun çeliğini üretiyoruz. Şu anda da
Körfez Geçiş Köprüsü’ne hazırlık yapıyo-
ruz. Diliskelesi ile Hersek arasında olacak
Körfez Geçiş Köprüsü’nün tüm çelik ak-
samını üstlendik. 59 bin ton çelik var. Bu-
nunla birlikte 39 bin ton yer montajı var.
Projelerde daha çok nelere dikkat
ediyorsunuz?
Bizim girdiğimiz projelerin hepsi büyük
projeler. Küçük projelere zaten giremiyo-
ruz. Birçok firma olduğu için rekabet de
fazla oluyor. Açıkçası kalite de düşük. Bi-
zim girdiğimiz işlerde kalitenin yüksek ol-
ması lazım. Hızlı üretimin yapılması lazım.
Ya da çok az sayıda üreticinin yapacağı bir
iş olması gerekli. Ancak bu şekilde reka-
bet yapabiliyoruz. Bizim için öncelik kalite.
Körfez Geçiş Köprüsü projesine nasıl
dahil oldunuz?
2000 yılında bu proje güncellenmişti. O
projeyi Enka partneri ile birlikte almıştı.
Bir takım sebeplerden dolayı bu proje
iptal oldu. Ta ki bugünkü projeye gele-
ne kadar… Bir konsorsiyum İstanbul’dan
İzmir’e kadar olan işi aldı. Dolayısıyla köp-
rüyü kimin yapacağına dair yapılan gö-
rüşmelerde IHI firmasına köprüyü verdiler.
IHI firması da imalatı Türkiye’de yaptırmak
için bizi seçti. Uzun görüşmelerden son-
ra biz imalatı yapacak kısım olduk. IHI da
montajını kendisi yapacak.
DAS ile ne zaman tanıştınız?
DAS Otomotiv ile tanışmamız uzun za-
manlara dayanıyor. Birlikte önce Fran-
sa’daki Intermat Fuarı’na gittik. Daha
sonra Münih’teki fuara gittik. O dönem-
lerde yine bir takım projeler vardı. Makine
alımları söz konusuydu. Bu sene bir adet
RT 100 makine aldık. Onun seçimini ben
yaptım.
Bu noktada kriterleriniz ne oldu?
Kriterlerimde makinenin bize ne kadar
uygun olduğu, hangi özelliklerinden ya-
rarlanabileceğimiz, ne tip üstünlükleri
var, onları araştırdım. DAS Satış Müdürü
Sefa Güney ile bu konuda sık sık bir ara-
ya geldik. Makine hakkında bilgiler aldım.
Çimtaş için en uygun olan makinenin RT
100 olabileceğini tespit ettim. İki makine
üzerinde duruyorduk. Biri rough terra-
in diğeri all terrain makine idi. All terrain
makinenin saha içinde çok fazla yürümesi
uygun olmayacaktı. Her taraf çelik olduğu
içinmanevra yapmak zor olacaktı. Bu yüz-
den RT 100 tercihimiz oldu. Gerek dönüş-
leri açısından gerekse daha kompakt bir
makine olması açısından da RT 100 öne
çıktı. Şu anda 2 makine için görüşmeleri-
miz devam ediyor. Bunlardan biri Terex’in
90 tonluk makinelerinden olacak. Bir de
75 ton rough terrain bir makine olma
ihtimali söz konusu. Ama rough terrain
makinenin ve Terex’in bu makinesinin
üstünlüklerini gördükten sonra çok fazla
araştırma yapmaya gerek kalmadığını dü-
şünüyorum.
Üstünlük konusunda makinenin ne
gibi özellikleri var?
Bu makinenin üstünlüklerinde çok dar
alanda çalışabilme imkanı karşımıza çıkı-
yor. Düşük bir arka ağırlığı var. Fakat o dü-
şük arka ağırlığa göre yaptığı iş kapasitesi
çok yüksek bir makine. Üstünlüklerden bir
tanesi de sırf lastiğin üzerinde dahi parça
kaldırabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde
ayak basmanıza gerek kalmıyor. Ayakları
tam açabiliyorsunuz, yarım açabiliyor-
sunuz. Ya da hiç açmadan da kaldırma
işlemini yapabiliyorsunuz. Ayrıca ayakları
hiç açmayıp 2 km sabit hızla ilerleyerek
parçayı bir yerden bir yere götürebili-
yorsunuz. Bu da baya yüksek bir tonajda
yapabildiğiniz bir hareket. Başka bir maki-
ne buna izin vermiyor. En son yaptığımız
testte de 18 tonu alarak yürüdük. Bu du-
rum, bu tür bir makine için oldukça iyi bir
özellik. Arka ağırlığı 10 ton olan bir maki-
ne içinde oldukça önemli bir konu. Bizim
operatörlerimiz emniyet sistemini devre
dışı bırakarak bir şeyler yapmak ister. Bu
makine ona izin vermiyor. Yöneticiler için
bu hata yapmayı engelleyen çok önemli
bir husus. Operatörler ne kadar tecrübe-
li olursa hata yapma ihtimalleri o kadar
yükseliyor. Yani kendilerine güvenleri art-
tığı için hata yapma ihtimalleri de ortaya
çıkıyor. Güvenlik konusunda Avrupa nor-
mu için gereken her şey var. Bana göre bu
da bir üstünlük.
Satış Sonrası Hizmetleri değerlendi-
recek olursanız, DAS Otomotiv nasıl
bir performans sergiledi?
Makine daha çok yeni. Ben DAS
Otomotiv’i yakından tanıdığım için şunu
söyleyebilirim; gerek servis ağı gerekse
elemanların kapasiteleri bu işi çok ra-
hat çözebilecek seviyede. Çok büyük ve
sürekli gelişim içinde olan bir firma. Bir
problem çıkacağını düşünmüyorum. İşle-
rini doğru yapıyorlar.
Beklentileriniz ne yönde?
İnsanlar yeni makine aldığı zaman her
zaman kafalarında acabalar vardır. Ben
bir makineyi incelediğimde motorundan
hidrolik aksamına kadar, teleskopların ya-
pımdan ayakların konumuna kadar her
şeyi incelerim. Bu tarz konuları çok araş-
tırdığım için de makinenin performansı
konusunda kafamda bir soru işareti yok.
Terex çok büyük bir aşama yapıp özel
makineler imal etmeye başladı. Dolayısıy-
la bunlar kullanıcı açısından çok önemli.
Terex’in gelişimi dünyada da hissediliyor.
Terex ve DAS Otomotiv’in geleceği ol-
dukça parlak görünüyor.
Çimtaş için
en iyi seçimTerex
DAS Otomotiv’in
gerçekleştirdiği son satışlar
Heavy Crane’den
Azerbaycan’da yeni projeler
Müşteri
Proje yeri
Proje Tipi
Seçilen Terex Vinçleri
Değerli arkadaşlarım,
2013 yılının ilk sayısına hoş geldiniz.
Dünya her zamankinden daha hızlı değişiyor. Dünya
ekonomisinde büyük bir kayma söz konusu. Oyuna giren
yeni, önemli oyuncular oyunu gittikçe daha da zor hale
getiriyor. Dünya doğal kaynak sıralamasında üst sıralarda yer
alma isteği gittikçe artıyor ve bumücadele daha ziyade Orta
Doğu ve Afrika’da, yani DAS olarak faaliyet gösterdiğimiz
bölgelerde gerçekleşiyor. Böyle bir ortamda birlikte çalışmaya
duyulan ihtiyaç da gittikçe artıyor. Bu kısır döngüde tek
vücut olmamız gerekiyor. Gelişmekte olan ülkelerin inşaat
için çok daha fazla altyapıya ihtiyacı var. Bu ülkelerin çoğu
doğal kaynaklar açısından zengin vemega projeleri bu
şekilde finanse ediyor. Bu da Türk Müteahhitlerin yerel
partnerlerle birlikte veya tek başına her şeyi inşa etmek için
pratikte devreye girdiği nokta. Türk Müteahhitler bu ülkelerin
hepsinde oldukça aktif ve DAS da Kazakistan, Suudi Arabis-
tan, PapuaYeni Gine veya Venezuela olsun, bumüteah-
hitleri faaliyet gösterdikleri her yerde takip ediyor. İşte bu da
bizimoyuna girdiğimiz nokta. DAS, hizmet satmak ve/veya
sunmak, faaliyetlerine katma değer sağlamak için her zaman
müteahhitlerin yanında olacaktır. DAS’ı özel kılan da, Türk
müteahhitlerle çok yakın iş birliği içinde çalışmaya yönelik bu
yaklaşımıdır.
Neredeyse 4 yıl önce Bakü’de faaliyete geçtiğimizden beri,
bölge halkıyla yerinde iş birliği yaparak verimli sonuçlar elde
ettik. Aynı yaklaşımı Irak’tan başlayarak diğer bölgelerimizde
de uygulayacağız. Şu anda, Kuzey Irak, Erbil’de yerel ortaklarla
yerel olarak kurulma aşamasındayız. Müşterinin bize gelme-
sini bekleme lüksümüz olmadığı için ürün ve hizmetleri
müşteriye götürmenin öneminin farkındayız. Bu girişimler
bu yıl içinde Bağımsız Devletler Topluluğu’na (CIS) üye diğer
ülkelerle devamedecek.
Başarılı vinç işimize ek olarak, satış
portföyümüzü yeni ürünlerle
zenginleştireceğiz. Neredeyse
yirmi yıllık Terex vinç tecrübemiz
sayesinde, yeni ürünlerimiz de en
az geçmişteki ürünlerimiz kadar
ilgi görecektir. Bugüne kadar hep
olduğu gibi Terex’ten yine destek
alacağımızın bilinciyle, bu yeni
ürünlerle de başarı elde
edeceğimiz konusun-
da oldukça iyimseriz...
Hepimiz içinmutlu
ve sağlıklı bir 2013
dilerim.
Saygılarımla,
Sabri Kaya
YENİ BiR iSiM
Ege Üniversitesi İktisat bölü-
münden 2009 yılında mezun
olan Gökhan Ergene, mezun
olduktan sonra İzmir’de hayatını
devam ettirmeye başlamış.
İzmir’de binaların dış cephe
cam kaplamasını yapan
bir firmada Satış Temsilci-
si pozisyonunda görev
almış. Daha sonra aile-
vi nedenlerden dolayı
memleketine dönmek
zorunda kalan Erge-
ne bir süre aile işleriyle
uğraştıktan sonra DAS
Otomotiv gibi bir firma-
da fırsat çıkınca burada
çalışmaya başlamış.
“Gelişmeye devam
ediyoruz”
DAS Otomotiv’e girdiği günden bu yana eği-
tim süreçlerinin devam ettiğini belirten Ergene
“Gelişiyoruz ve gelişmeye devam edeceğiz. Bir
de ben iktisatçı olduğumdan ve mühendislik
eğitimi almadığımdan satışını gerçekleştirdiği-
miz ürünleri iyi tanıtabilmek için bir eğitim sü-
recinin mutlaka olması gerekiyor. Bu süreçte şu
anda DAS bünyesinde devam ediyor ileride ise
yurt dışındaki Terex fabrikalarında devam ede-
cek”diyor.
“Bildiklerimizi paylaşacağız”
Şu anda eğitim süreci devam ettiği için biraz
daha arka planda oldukları bilgisini veren Erge-
ne “Normalde DAS Otomotiv’de Satış Temsilcisi
olarak görev yapıyorum. Daha tam olarak piya-
saya çıkmış değilim. Şu anda vinçler hakkında
bilgi edinmeye, satış süreçlerinin nasıl ilerlediği-
ni öğrenmeye ve müşterilerimizi tanımaya ça-
lışıyorum” diyor ve ekliyor “Müşterilerimize nasıl
yardımcı olabiliriz bunları öğreniyorum. Yakın
zamanda piyasaya çıkarak bu bildiklerimizi pay-
laşmaya çalışacağız.”
1985 Afyon doğumlu olan
Onur Turan, öğrenim ha-
yatının büyük bir kısmını
İstanbul’da tamamlamış.
Anadolu
Lisesi’nden
mezun olduktan son-
ra 2008 yılında da Ulu-
dağ Üniversitesi İktisat
Bölümü’nden mezun ol-
muş. daha sonra çeşitli özel
firmalarda çalıştıktan sonra
DAS Otomotiv’de çalışmaya
başlamış.
“Samimi bir ortam”
DAS’ı diğer firmalardan ayıran en büyük özel-
liği aile şirketi olması olarak nitelendiren Turan
“Kurumsal yerlerde yönetim kısmıyla kontağa
geçmeniz biraz güçtür. Burada daha samimi
bir ortam var” diyor ve bu durumun işe olan
motivasyonu artırdığına dikkat çekiyor. Turan
“Direkt o kişilerle temasa geçebiliyorsunuz.
Koordinatörümüz hep yanımızda. Kişiler bir te-
lefon kadar uzağınızda. Bir sıkıntım olduğunda
direkt paylaşabiliyorum”diye de ekliyor.
“DAS, size çocuğu
gibi bakıyor”
“Çok güçlü bir
firmayı temsil
edi
yoruz”
Gökhan Ergene
Satış Temsilcisi
Onur Turan
Satış Temsilcisi
Alsim Alarko
Almco
Arda Mühendislik
Asia Cranes
ATS Team
Calapoğlu
Çimtaş
Ekinciler
Heavy Crane
Pırıl
Ventech
Aktogay/Kazakistan
Irak
Gana
Singapur
Irak
Venezüella
Türkiye
Türkiye
Bakü/Azerbaycan
Afganistan
Irak
Bakır Madeni
İnşaat
İnşaat
Kiralama
Bakım/ İnşaat
İnşaat
İmalat
Kiralama
Kiralama
İnşaat
İnşaat
Yol tipi ve arazi tipi mobil vinçler
Arazi tipi mobil vinç
Arazi tipi mobil vinç
Yol tipi mobil vinçler
Arazi tipi mobil vinç
Arazi tipi mobil vinç
Arazi tipi mobil vinç
Kule vinç
Arazi tipi mobil vinç, kule vinç ve manlift
Arazi tipi mobil vinç
Arazi tipi mobil vinç
SOCAR şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılayan Heavy Crane’in projeleri tümhızıyla devamediyor. Firma
bu kapsamda; DAS’tan aralarında 8 kule vinç, 7 arazi tipi vinç ve 10 Genie telehandler bulunan yeni
ekipmanlar satın aldı. Firmadan Sattar Guliyev ile görüştük.
Heavy Crane’i tanıyabilir miyiz?
15.05.2009 tarihinde, Heavy Crane Al-
liance, SOCAR ve Heavy Crane FZE
şirketi tarafından kuruldu ve ruhsatını
27/07/2009 tarihinde aldı. Temel iş
amacı, özellikle vinçlere ilişkin SOCAR
şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamaktır.
Ancak, kendi makinelerimizi kiralaya-
rak, Azerbaycan Uluslararası Operasyon
Şirketi (BP kontrolünde bulunan şirket)
projelerinde BP’nin ihtiyaçlarını karşılı-
yoruz.
Bunun Azerbaycan açısından öne-
mi nedir? Heavy Crane’in diğer şir-
ketlerden farkı nedir?
Şirketimizin kıdemli yönetiminin gaz
ve yağ projelerinde deneyimli oluşu-
nun yanı sıra, tonaj ve sayı bakımından
vinçlerimiz bizi Azerbaycan’da farklı ve
önemli bir yere getiriyor.
Makine filosunda hangi modelden,
kaç adet bulunuyor?
Şu anda filomuzda 3 adet Demag
CC 300 (90tn), 4 adet Demag CC 600
(140tn), 8 adet CC 1000 (200tn), 10 adet
CC 2000 (300tn), 7 adet Demag CC 4000
(500tn), 1 adet Liebherr 1650 (650tn), 2
adet TerexComedil CTL 630-32, 3 adet
Terex Comedil CTT 231-10, 3 adet Terex
A 600, 1 adet Terex RC 30, 1 adet Terex
AC 250, 1 adet Terex AC 160 bulunuyor.
Bakü Olimpiyat Stadyumu Projesi için
DAS’tan aralarında 8 kule vinç, 7 arazi
tipi vinç ve 10 Genie telehandler bulu-
nan yeni ekipmanlar satın aldık.
En çok hangi sektöre yönelik hiz-
met veriyorsunuz? Hangi şirketler-
le işbirliği yapıyorsunuz?
Kıyıdan açıkta bulunan petrol platform-
ları, sektör listesinin en tepesinde bulu-
nuyor. Ayrıca Bos-Shelf, Saipem, MCCI
ve Tefken de birlikte iş yaptığımız ana
şirketlerdir.
Satış sonrası hizmetleri değerlendi-
rebilir misiniz? Kaç çalışan hizmet
veriyor? Sadece Azerbaycan sınır-
ları içinde mi hizmet veriyorsunuz?
Biz yaklaşık 50 kişiden oluşan persone-
limizle makinelerin periyodik bakımı,
tamiri, montajı, parçalanması ve servisi
konularında hizmet veriyoruz. Şu anda
Azerbaycan ile sınırlıyız.
En son projeleriniz hakkında bilgi
verebilir misiniz?
İnşaat işlerini Tekfen’in üstlendiği
SOCAR’ın Yeni Yönetim Ofisi son za-
manlarda en büyük projemizdir. Ayrıca,
tümmakinelerini kiralamamız ve bunun
SOCAR’ın yeni binası olması da önem-
lidir. Bunun dışında, Bakü Olimpiyat
Stadının tüm makineleri Heavy Crane
tarafından sağlanacak. 2012 yılında BOS
Shelf ’in BP tarafından yürütülen Chirag
Yağ Projesi için kıyıdan açıkta bulunan
yağ ceketinin yapımını tamamlarken
sadece bizim vinçlerimizi kiraladığını
bildirmek isteriz.
DAS ile ilişkiniz hakkında ne söyle-
yebilirsiniz? Birlikte hangi projeleri
tamamlıyorsunuz?
SOCAR projesinin Yeni Yönetim Ofi-
si’ndeki tüm vinçler ve platformlar DAS
tarafından sağlanıyor. Bizim için, tüm
ekipman ihtiyaçlarını tek bir firmadan
sağlamak önemliydi.
DAS Otomotiv’den ne tür hizmetler
alıyorsunuz?
DAS Otomotiv’den satış ve satış sonrası
hizmetlerini alıyoruz.
Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Bunun gibi diğer projelerde DAS ile bir-
likte çalışmaktan mutlu olacağız. Uma-
rım DAS buradaki faaliyetlerini arttırır.
Sattar Guliyev