Page 4-5 - 5. Sayı DAS Vizyon Türkçe

Basic HTML Version

ViZYON
2013 SAYI : 5
ViZYON
2013 SAYI : 5
4
5
55 ülkeye yedek parça ve vinç satışı
DAS Satış Sonrası Hizmetler
her geçen gün daha da
güçleniyor
DAS’ta eğitimher zaman önemli
Genie Eğitimi
G
ün geçtikçe büyümeye devam
eden firmamızın Yedek Parça
bölümü yurt içi faaliyetlerimiz
ile birlikte 55 ülkeye hizmet veriyor. Ye-
dek parça bölümünde ekip olarak 3 kişi
çalışıyoruz. Bir arkadaşımız direkt müş-
terilerle temas halinde iken diğer arka-
daşımız da teklif süreçleriyle ilgileniyor.
Yeni vinç alımı yapan müşterilerimize ilk
bir veya 2 yıllık, kullanabilecekleri yedek
parça listelerini de öneriyoruz.
Bunlar genelde filtre, kayış, bobin, sigorta,
ampul gibi sarf malzemelerden oluşuyor.
Kurumsal firmalar kolay erişimi olmayan
şantiyeleri için, bu ihtiyaçları öngörüp
vinç alımıyla beraber bu alımlarını ger-
çekleştiriyorlar. Örneğin Afrika, Eritre’de
çalıştığımız Bisha Mining firması maden
ocağında zor şartlarda çalıştırdığı Terex
Vinçleri için önerdiğimiz bütün bu liste-
leri satın aldılar ve stok tutuyorlar. Ayrıca
filo satışı yaptığımız Summa, Tekfen gibi
müşterilerimizin şantiyelerinde incele-
me yaparak vinçleri için ihtiyaç duyulan
yedek parçaları temin ediyoruz. Bununla
birlikte günlük çıkan yedek parçalar istek-
leri oluyor. Bu istekler genellikle All Terrain
mobil vinçlerin elektronik parçaları için
oluyor.
Talep eden müşterilerimiz için vinçle-
rin yılda 3 ya da 4 kez olan periyodik
bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Fas, Su-
udi Arabistan, Azerbaycan gibi yurtdışı
şantiyelerinden yedek parça talepleri
müşterilerin merkez ofislerinden satın
alma talep formu şeklinde bize geliyor.
Yeni satılan vinçlerin 2 bin saat veya 12 ay
garantileri var. Bu garanti sürecinde filtre
ve sigorta hariç, yedek parçalar garanti
kapsamında. Daha sonra vincin 1 yıl ka-
dar fazla bir parça sirkülasyonu genellikle
olmuyor. Daha çok 2. yılın sonuna doğru
vinçle ilgili parça alımları başlıyor. Gelecek
hedefimiz müşterilerimizin her zaman
ve her lokasyonda yanlarında olmak ve
vinçlerle ilgili problemlerde çözümortağı
olmayı sürdürmek.
Ş
irketimiz her geçen gün bü-
yüyor. 2012 yılında ön plana
çıkan konu, şirketimizin çoğu
yurtdışında olan müşterilerine
daha etkin hizmet verebilmek için
Satış Sonrası Hizmetleri’nin geliştiril-
mesinin gerekliliğiydi. Bunun temel
sebebi, bugüne kadar şirketimizin cid-
di satışlar yapması ve 55 ülkeye satış
sonrası hizmetleri ulaştırma sorumlu-
luğumuzdur.
Eğitim programları devam ediyor
Böylelikle hizmetlerin kesintisiz ve yük-
sek kalite standartlarında temin etmeyi
sürdürmek için bünyemize kattığımız
yeni arkadaşlarla, servis bölümü çalışan
sayımızı arttırdık. Konuya özel teknisyen
veya mühendis yetiştirmek çok kısa va-
deli bir iş olmadığında bir an evvel eği-
timlere başlanması gerekiyordu.
Yeni katılan arkadaşlarımızın eğitim-
leri için çeşitli ülkelerden gelen ko-
nusunda uzman eğitimciler ile eğitim
programları organize ediyoruz. Şu ana
kadar birçok eğitim programı gerçek-
leşti. Nisan ayında da bir Genie eğitim
programımız gerçekleşecek.
Satış sonrası hizmetler
Bünyemizdeki teknisyen ve mühendis
sayımız arttıkça organizasyonumuzda
da değişiklikler yapma ihtiyacı gündeme
geldi. Satış sonrası hizmetler üç ayrı bö-
lümden oluşuyor. İkisi daha önce olduğu
gibi yedek parça ve servis müdürlükleri;
buna teknik birimler müdürlüğü de ek-
lendi. Teknik Birimler Müdürlüğü temel
itibariyle Satış Sonrası Hizmetler içerisin-
deki bütün teknik kaynakların güncel tu-
tulması, doğru kullanılması ve temini ile
ilgili çalışıyor olacak.
Satışlar avantaj sağlıyor
Satış ekibi her sene satış adetleriyle
ilgili hedeflerini gerçekleştirirken,
SSH olarak bu durum bize büyük
avantaj sağlamaktadır. Verdiğimiz hiz-
metlerin hatırı sayılır bir kısmı garanti
dahilinde olan, satışı yapılan ürünlere
verilen hizmetlerdir.
SSH olarak temel hedefimiz: Satışını
yaptığımız vinçlere en kısa zamanda
(en kısadan kastımız 24 saat içerisin-
de) acil hizmet verebilecek arkadaş-
larımızı hazır tutmak, bunların yeterli
ekipmana ve bilgi donanımına sahip
olmasını sağlamak. Biz görevimizin
başında müşterilerimizin çözüm orta-
ğı olmaya devam ediyoruz.
Hatice Demirezen Satış Sonrası Destek
1997 yılında DAS ile tanışan Hatice Demirezen,
DAS Otomotiv’in ilk zamanlarına şahit olmuş
çalışanlardan biri. DAS Otomotiv’de sekreter olarak
çalışmaya başlayan Demirezen, Yakacık’ta bir ofiste
dört ay çalıştıktan sonra Ataşehir’e geldiklerini be-
lirtiyor. İki buçuk yılın ardından firmadan ayrılmış
olsa bile çalışanları ile olan bağlarını hiç kopartma-
mış. DAS Otomotiv’in çalışma ortamındaki sıcaklığı
diğer çalışma ortamlarında bulamamış ve DAS ile
yolları 2003’de tekrar kesişmiş. Şu anda Satış Sonra-
sı Destek Bölümü’nde çalışan Demirezen 2003’den
2010 yılı sonlarına kadar Kerim Başakıncı’nın asis-
tanlığını yapmış.
“Gelecek için sağlam adımlar atıyoruz”
“Bunca zaman zarfında birçok şey yaşadık, ticaretin
olmazsa olmazı iyi ve kötü günler. Ama güzel olan,
Kurt Başakıncı ve onun kadrosuyla bu günümüz-
den de anlaşılacağı gibi kötü günleri başarıyla atlat-
tık. Şirketimizi bu günlere gelebilmesi ve uzun yıllar
birlikte olabilmek benim hayalimdi” diyor. “Şu an 50
kişiyi aşkın bir kadromuz var. Dünyanın birçok ülke-
sine hizmet götürebiliyoruz ve gelecek için sağlam
adımlar atıyoruz. Daha öncesinde hayal ettiğim
için artık bana sürpriz gibi gelmiyor ve hoşuma gi-
diyor”diyerek sözlerine devam eden Demirezen bu
sürecin içinde bulunmanın çok güzel olduğunu
dile getiriyor.
“DAS bana çok şey kattı”
“Şirket evlilik gibi bir şey. Yeri geldiğinde her türlü
fedakarlığı gösteriyorsunuz, ayrıca bunu birinin is-
temesine gerek de yok. Farkında olmadan yaptığı-
nız işle bütünleşiyorsunuz. DAS ile farklı bir bağım
var. Kişinin kendini geliştirmesi için mükemmel
bir zemin ve çalışma ortamı var. Ben burayı sade-
ce işim olarak görmüyorum. Uzun süredir burada
olduğum için DAS benim için çok değerli bir yer”
diyor.
“Teşvik yaratıcılığa sebebiyet verir”
2003 yılında DAS’a geri dönen Demirezen o
dönemden beri kesintisiz 10 senedir DAS’ta çalışı-
yor. Kendisine DAS’ı farklı kılan şeyleri sorduğumuz-
da ise şunları söylüyor “Bir aile ortamının
getirdiği düzen, basit olmasına rağmen çalışanı
motive eden, yöneticinin doğruyu ve yanlışı anla-
tarak işi öğretmesi ve iş bitiminde “teşekkür”
etmesi. DAS’ta bir teşvik var. Bir şeyi yapamıyorum
diye gitmiyoruz. Burada öyle bir motivasyon var ki
onu yapabileceğinize inanıyorsunuz
ve keza yapıyorsunuz da. Bir okulun verdiği
eğitimse eğitim, bir ailenin verdiği güvense güven,
bir ebeveynin vereceği sıcaklık DAS’ta
var.” Demirezen şunları da söylüyor “Bir
şeylerin temelleri sağlam atıldı ki bu-
gün buradayız. DAS’ta yakaladığımız
çalışanlar arasındaki güzel arkadaş-
lıklar da bizlere mutluluk veriyor.
Böylece yakaladığımız güzel am-
biyans sayesinde işimize dört
elle sarılıyoruz. Hepsi birbirine
bağlantılı.”
“Burada denge kurabili-
yoruz”
DAS’taki iş süreçlerinde bir
denge kurabildiklerini ifa-
de eden Demirezen “Say-
gı konusunda durmamız
gereken yerleri biliyoruz.
Benim karakterimle örtü-
şen bir yönetici kadro var. O
konuda kendimi şanslı hisse-
diyorum” diyor.
“DAS benim için
vazgeçilemez bir yer”
İÇİMİZDEN BİRİ
Rough terrainmodeller
1
0 ila 14 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştir-
diğimiz Bendini eğitimine İtalya Terex adına Mr.
Sergio Govoni eşlik etti. Eğitimin teorik kısmı DAS
servis ana merkezi toplantı salonunda yapılmış olup te-
orik tarafı ise servis sahamızdaki RC45 modeli üzerinde
uygulamalı olarak tamamlandı. Bu eğitimin kapsamı
içerisinde Bendini RC30/RC45 ve A600 modelleri bulun-
maktaydı.
Dört günlük teorik eğitim sırasında işlenmiş olan ana
başlıklar arasında sistem temelleri, sistemde kullanılan
hidrolik/elektrik/pnömatik sistemler, alt sistemleri ve di-
agramları, LMI, motor, direksiyon servo sistemi, outrig-
gers, bom, vinçler ve bunun alt yan kolları olan konular
kapsamında süre tamamlandı. Pratik eğitim ise kağıt
üzerinde görülen problem ve şemaların gerçek hayata
uygulanması için çok önemli bir bölümdü. Öğrenilenleri
pekiştirmek ana hatları ile vinci tanımak için sahaya çıkı-
larak canlı olarak izlenimler elde etmek alınan eğitimin
pekişmesini sağladı.
Bu eğitime katılan Oğuz Bozkurt, Metin Akyüz, Metin
Kandemir, İhsan Dalgıç ve Buğra Akduman aldıkları eği-
timin ardından gittikleri bir sorun karşısındaki teşhis ve
çözümleme oranlarında ciddi bir artış olduğu görüldü.
Bu önümüzdeki sekiz ay eksik kalınan ve zayıf olunan
konuları belirleyerek 2013 yılı içerisinde bu konular için
bir üst seviye olunacak şekilde eğitim alınacak.
Bu tarz eğitim faaliyetleri satış sonrasının olmazsa olma-
zıdır. Her gün gelişen vinç sanayini yakından takip etmek
ve piyasadan bir adım önde olabilmek için eğitimlere
her zaman vakit ayırmaktayız. Teknisyen arkadaşlarımı-
zın konularında uzmanlaşmaları zaman, para ve iş gücü
açısından büyük önem teşkil etmekte olup hem müşteri
hem işyeri açısından büyük kazanım sağlamaktadır.
D
AS Otomotiv, Genie markalı telehandler ve plat-
formlardan sorumlu teknisyen ve mühendisler-
in bilgi ve tecrübelerini arttırmak için bir dizi
eğitim programı planlayarak, ilkini gerçekleştirdi. Sade-
ce nicelik değil nitelik olarak da servis hizmetlerimi-
zin seviyesini arttırmak temel hedefimiz olduğundan
mevcut ve yeni arkadaşlarımızın Genie makinaları
için temel ve hatırlatma eğitimlerini almasını uygun
görüldü. Bu çerçevedeki ilk eğitim 12 Kasım- 16 Kasım
tarihleri arasında şirket merkezimizde gerçekleşti.
Genie konusunda çözüm ortağı olan Hollanda HDW
firmasından gelen eğitmen Mr. Ab Neven’in verdiği
eğitim hem teorik hem de pratik çalışmaları içerdi. DC
(elektrikli) ve RT (diesel) küçük Z boomlu platformları
konu alan eğitim önce anlatılan teorik bilgilerin sa-
hadaki makinalarda test edilmesi şeklinde devam etti.
Teorik kısımları şirketimizde gerçekleştirilen eğitimin
pratik kısımları platform konusunda çözüm ortağımız
olan Ayhanlar Platform’un sahasında yapıldı. Toplam
beş teknisyen ve mühendisin katıldığı eğitimin so-
nunda yapılan testte, katılımcıların hepsi kabul edilen
puanların çok üstünde başarı göstererek sertifika al-
maya hak kazandılar. Bu eğitimde başarı gösteren tekn-
isyen/mühendislerden bir kısmı bu eğitimin devamı
niteliğinde Nisan ortasında Hollanda’da gerçekleşecek
eğitime katılacaklar. İkinci eğitim daha çok büyük Z
boom’lar ve özellikle bunların software uygulamaları ile
ilgili olacak. Üç gün için planlanan bu eğitim sonrasında
servisimiz Genie makinalarıyla ilgili her türlü software
güncelleme ve kontrol işlemlerini de yapabilir hale
gelecekler. Gerçekleşen eğitim özellikle Genie maki-
nalarda ciddi zaafiyetimiz olan software güncelleme
ve kontrol ile ilgili eğitime baz teşkil ettiği için ol-
dukça önemliydi ve çok faydalı oldu. Hatırlama amaçlı
katılan arkadaşlarımızın bile ne kadar faydalandıklarını
ifade etmeleri bu tip eğitimleri tekrarlama kararımızın
doğruluğunu onaylıyor. Sürekli büyümemizin yanısıra,
daha hızlı ve kaliteli hizmet verme ilkemiz sebebiyle
eğitimlere daha fazla yer veriyoruz. Amacımız standart
genel eğitimlerin ötesinde daha spesifik olanlarını da
gerçekleştirmek.
Yedek parça satış müdürü Serhat Zengin anlatıyor.
Süleyman Yılmaz
Teknik Birimler Müdürü
Ulaş Ablan
Servis Müdürü
Serhat Zengin
Yedek Parça Satış Müdürü