Page 6-7 - 5. Sayı DAS Vizyon Türkçe

Basic HTML Version

ViZYON
2013 SAYI : 5
ViZYON
2013 SAYI : 5
6
7
Almanya’da Türk Vinç Günleri
Terex ve Türkiye temsilcisi DAS Otomotiv tarafından organize edilen Türk Vinç Günleri Almanya’da
düzenlendi. DAS Otomotiv’in davetlisi olarak Türkiye’den çok sayıda kiralamacı firmanın yanı sıra
müteahhit firma yetkililerinin de katıldığı etkinlik 9-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.
E
tkinlikte katılımcılar teknik sunumları izlemenin yanı
sıra Terex’in yeni ürünü Superlift 3800’ü detaylı inceleme
fırsatı buldular. Türk Vinç Günleri boyunca katılımcılar Su-
perlift 3800’ün yanı sıra AC 1000, AC 250-1 ve AC 350/6 ürünleri-
ni de sahada inceleme şansı yakaladılar. Katılımcılar ayrıca Terex
fabrikasını gezerek üretimi de yerinde gördüler. Etkinlik süresin-
ce Terex Vinç Başkanı Kevin Bradley, Terex Almanya ve Fransa
Genel Müdürü Francois Truffier ve Paletli Vinç Ürün Uzmanı Willi
Friesen Türkiye’den gelen konuklara, makinelere ve üretime yö-
nelik bilgi aktarmanın yanı sıra sorularını da birebir yanıtladılar.
Çözümodaklı strateji
Terex Vinç Başkanı Kevin Bradley, amaçlarının kullanıcılarına ba-
şarılı olmaları için yardımcı olmak olduğunu ifade ederek firma-
nın hedefleri ve üretimleri üzerine bir sunum yaptı. Terex olarak
hız, netice vedeneyimüzerineodaklandıklarını ifade eden Brad-
ley hedeflerinin kullanıcıların hızlı olmalarını ve netice almalarını
sağlamak olduğunudile getirerek“Çünkübirkaç yılda dünya çok
hızlı değişimler yaşadı. Küresel ekonomik kriz bazı dengeleri de-
ğiştirdi. Yeni dönemde firmaların önünü görmeleri kolay değil.
Yaşanan ekonomik krizler imalatçıları da etkiliyor. Yatırımlarımızı
doğru ürünlere yönelttik. Biz de yeni oluşan bu duruma göre
müşterilerimiz için daha özel çözümler üretme çabasını artırdık”
dedi. Türkiye pazarında oldukça başarılı olduklarını da ekleyen
Bradley “Bu başarıyı yakalamamızda Türkiye temsilcimiz DAS
Otomotiv’in çok önemli katkıları var” şeklinde konuştu. Bradley
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Hız her sektörde önemli ve hızlı
olmak birçok şeyi değiştirir. Bizim için hızın anlamı iyi ürünleri sü-
ratle pazara sunmaktır. Sorun olduğunda hızlamüdahale etmek
ve sorunu ortadan kaldırmaktır. Yedek parçayı gerektiği anda
kullanıcıya ulaştırmaktır. DAS’ın bunu, sorumlu olduğu pazarlar-
damükemmel şekilde yaptığını görüyoruz.”
Superlift 3800
Türk Vinç Günleri’nde Terex’in 650 ton kapasiteli, kafes bomlu
paletli vinç modeli Superlift 3800 katılımcıların oldukça ilgisini
çekti. Terex yetkilileri, firmanın ürün serisinde CC 2800-1mode-
linin yerini almak üzere geliştirilen ve ASME B30.5 standardına
uygunluk sağlayan makinenin yeni özelliklerle donatılmasında
müşterinin görüşleri ve ihtiyaçlarına büyük önem verildiği-
ni vurguladılar. Bradley de kendileri açısından çok önemli bir
ürün geliştirdiklerini söyleyerek “Müşteri ihtiyaçlarına çözüm
getirme yaklaşımı ile deneyimi birleştiren, müşteri odaklı yeni-
lik süreçlerimizi esas alarak, zaten çok başarılı olmuş bir tasarı-
mı daha da geliştirdik”ifadesini kullandı. Superlift 3800’deTerex
düşme önleme sistemine ait sabitleme ataşmanları, bom par-
çalarının üzerine halihazırda yerleştirilmiş durumda. Ek olarak,
üst yapının etrafında koruyucu parmaklıklar bulunuyor. Yeni
kabin tasarımı sayesinde operatörün görüş alanı genişlerken,
hidrolik pistonlar ve basınç sensörleriyle donatılmış yan destek
ayakları da uzun bommesafelerinde operatörün zemin basın-
cını takip edebilmesini sağlıyor. Kapasite değerlerinin, önceki
modele göre yüzde 20 civarında yükseltilmiş olması dikkat çe-
kiyor. Makinede kaldırma sisteminin rijitliği de artırılmış. LF Jib
bom artık 178 tona varan yükleri taşıyabiliyor. Superlift 3800 ile
birlikte satın alınabilen ve çok amaçlı ana bom sisteminin bir
parçası olarak sunulan rüzgar kiti, vincin yüksekliği 117m’ye va-
ran rüzgâr türbinlerini Superlift bom konfigürasyonu kullanıl-
madanmonte edebilmesini sağlıyor. Ayrıca, ana bomu kurmak
için de yardımcı vince ihtiyaç duyulmuyor.
Ağırlık17 tonazaldı
Rijitlikte sağlanan gelişmeye karşın makine temel ağırlığının
17 ton azaldığı, böylece nakil işlemlerinin kolaylaştığı bilgisi
de veriliyor. Buna ek olarak, tüm aksamların ağırlıkları ve ölçü-
leri, nakil kolaylığı sağlama hedefi doğrultusunda tasarlanmış
ve parçalar üzerine ilave kaldırma noktaları eklenmiş. Hidrolik
motorlarının palet şasisi içinde kalacak şekilde yerleştirilmiş
olması, nakil ölçülerini küçültüyor ve ayrıca taşıma esnasın-
da motorların hasar görmesi riskini azaltıyor. Hem Avrupa EN
13000 hem de Amerikan ASME B.30.5 standardına uygunluk
sergileyen ve artık sipariş edilebilenmakine, 650 tonluk yükleri
5 ila 12 m’lik yarıçap değerlerinde kaldırabiliyor ve 8.426 ton-
metrelik yük momenti temin ediyor.
“Müthiş bir ürünyaptık”
Paletli VinçÜrünUzmanı Willi Friesende etkinliğe ilişkin şude-
ğerlendirmeyi yaptı: “Gerçekten mükemmel bir etkinlik yapıl-
dı. İki Türk müşteri grubunun ürünlerimizi görmesinden çok
memnun kaldık. Müşteriler ürünler ile çok ilgilendiler. Sadece
bizim için değil buradaki partnerimiz açısından da önemli.
Kurduğumuz ilişkilerinden ve onların müşterileri ile kurduk-
ları ilişkiden çok memnunuz. Servis ve bakım için Türkiye’de
doğru bir partnerimiz olduğunu düşünüyoruz Yeni ürün
SL3800 çok güçlü bir vinç. Oldukça kompakt bir ürün, sadece
Türkiye değil dünya pazarı açısından oldukça önemli bir ürün.
Çünkü bir işten diğer işe çok hızlı gidilmesi ve kullanılması
müşteri açısından çok önemli. Üretici bir firma olarak vinçte,
öncelikle müşteri için doğru ürünü tasarlamalıyız. Müşteriyi
genelde çok iyi dinleriz. Elbette bunun yanında bizim birçok
yeni fikrimiz oluyor. İkisini bir araya getirince çok iyi iş çıkıyor.
Bu anlamda biz bir numarayız. Yeni ürün SL3800’de, CC2800-
1’in bütün iyi özelliklerini koruduk ve kapasite, nakliye şartları,
montajı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yaparak müthiş bir
ürün ortaya çıkardık.
Katılımcı yorumları
Hareket Proje Taşımacılığı firması Genel Müdürü Engin Kuzucu
etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede SL 3800 Superlift ürü-
nünü yakından incelediklerini dile getirerek makinenin teknik
özellikleri açısından başarılı olduğunu belirtti. Bu tür etkinlikle-
rin firmalar açısından önemli avantajlar oluşturduğunu da ifade
eden Kuzucu“Hemkendi sektörümüzde yer alan firmaların tem-
silcileri ile hem de imalatçı firma yetkilileri ile biraraya geliyoruz.
Fikir alışverişi yapma fırsatı oluyor. Ayrıca üretimmerkezlerinin ve
üretimkoşullarının yerinde incelenmesinin de son derece faydalı
olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu. Zafer Group Yöne-
ticisi Zafer Küçükengin de Superlift’in oldukça iyi bir makine ol-
duğunu belirterek“Üretimleri de gayet güzel. Bu tür etkinliklerde
yeni teknolojik gelişmeleri yakından görüp bilgi birikimimizi artı-
rıyoruz. Türkiye’de rüzgar santrallerinin sayısı artıyor. Onlarınmon-
tajında yabancı bir firmanın Türkiye’ye gelmesindense Türkiye’de
bu tür makinelerin olması bence önemli. Bu makine Türkiye için
gerekli”dedi.
Yeni gelişmeler incelendi
İzmir Vinç firması Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Kuşgöz de
yaptığı değerlendirmede verimli bir etkinlik olduğunu belir-
terek şu ifadeleri kullandı: “Yeni gelişmeleri ilk ağızdan öğrenip
değerlendiriyoruz, sorularımızı doğrudan üreticiye sorabiliyo-
ruz. Yeni bir vinç geliştirmişler bence eskiye göre artıları var
bu makinenin. Türkiye için de uygun bir makine. Özellikle
rüzgar tribününde daha kolay yer değiştirilebilmesi de önem-
li bir özellik”. CKV Proje Yöneticisi Eren Yıldıztekin, Superlift
3800’ün katalog verilerinin diğerlerine göre çok iyi olduğunu
belirterek “CC2800-1 zaten iyi bir makine idi. Superlift 3800’ün
ondan daha güçlü olması iyi. Türkiye’de rüzgar gülü yatırım-
ları artıyor, işlerin hacmi büyüyor, tonajlar artıyor. Firmaların
rekabetçi olabilmeleri için nakliye masraflarının düşmesi bu
vinç için önemli bir artı. Bu tarz etkinliklerde sektöre yön ve-
ren herkes bir araya gelerek fikir alışverişi yapma şansı buluyor.
Fabrika gezilerek kullanılan teknoloji, üretim aşamaları yerin-
de görülüyor”dedi.
Teferruatlı iyi birmakine
Sarılar firma sahibi Hanifi Gürbüz de inceledikleri Superlift
3800’ün geliştirilmiş bir makine olduğunu belirterek “Belirli
yerleri modifiye edilmiş, makine büyütülmüş. Makineler her
geçen gün iyileşiyor kalite artıyor. Biz de bu tür etkinliklerle
bu gelişmeleri bire bir görüyoruz” şeklinde konuştu. Etkinli-
ğe ilişkin değerlendirmelerini aktaran Coşkun Vinç Yöneticisi
Servet Coşkun da inceleme fırsatı buldukları makineleri be-
ğendiğini belirterek “SL 3800’ü görme fırsatı bulduk. Genel
anlamda yenilikler çok fazla, bu önemli. 2014’ten sonra yeni
normlar geliyor onlar için de uyarlamalar yapılmış. Etkinlik
bizler açısından son derece verimli geçti diyebilirim” ifade-
lerini kullandı. Aydıntaş Vinç’ten Hamza Aydın ise etkinlikle
ilgili şu yorumları yaptı: “SL 3800 oldukça teferruatlı iyi bir
makine. Tabi bu makineyi kullanabilmek için iyi bir ekip ge-
rekiyor. Mobilizasyonla ilgili uzun vadeli işler yapan firmalar
açısından uygun. Bu tür etkinliklerde fabrikayı gezip maki-
neleri, teknolojileri görüyoruz. Terex’in kendine has imalatla-
rı var, bunları görmek önemli idi. Bom imalatlarını inceledik,
oldukça hassas çalışıyorlar. En çok da dikkati çeken nokta da
makinenin üzerinde gereksiz bir kg bile yok. Her şey hafiflet-
meye dayalı. Bomda kullanılan özel çelik saclar var, yüksek
kalitede sac kullanarak makinenin genel ağırlığını hafifleti-
yorlar.”
Üretimdünyakalitesinde
Salim Vinç firmasından Mustafa Salim de DAS Otomotiv’in da-
veti ile geldikleri etkinliğin verimli geçtiğini söyleyerek “İlk gün
paletli vinci inceledim ve kullandım. İkinci gün de AC 350/6 ve
AC 250-1’i inceledik. Genel anlamda verimli bir gezi oldu. Hem
makineler hem de üretim tesisleri dünya kalitesinde. Ürünlerin
kaliteli ve uzun ömürlü olmasının üretimkalitesinden kaynaklan-
dığını birebir gördük” dedi. Tekfen Makine ve Ekipman Müdürü
Numan Usluoğlu da etkinliğin son derece verimli geçtiğini belir-
terek“Yeni teknolojileri gördük. Terex kendisini geliştirenbir firma.
Mobil vinç ihtiyacı bizimülkemizde biraz daha fazla. AC 250-1 ve
AC350/6 oldukça iyi makineler. Vinçlerle ilgili olarak nakliyelerin
basitleştiğini görüyorum. Bu avantajları ile Türkiye’de önemli bir
pazar payına sahip olacaklardır” yorumunu yaptı. Etkinliğe Tepe
firması adına katılan Cafer Tayyar Aydın’da yeni üretimleri ve tek-
nolojileri incelediklerini belirterek “AC 1000 kendi neslinde dün-
yadaki en kapasiteli makine. SL3800 de CC2800-1’e göre gelişti-
rilmiş. Sahip oldukları bom seçenekleri ile farklı uygulamalar için
alternatif sunabilmeleri de önemli avantajları”dedi.
Önemli yenilikler var
ÇabaProjevePlanlamaMüdürüKemal Kunt iseTerex fabrikasına
ilk gelişi olduğunu belirterek“Yeni tasarımpaletli vinci inceledik.
Çok büyük yenilikler yapılmış. Özellikle vincin toplam ağırlığını
düşürebilmeleri ve kapasitesini artırmaları çok önemi. Teknik
emniyet anlamında biz kullanıcıların sürekli söyleyip de yaptı-
ramadığımız konuların bu defa uygulandığını gördüm, bu da
beni memnun etti. Çünkü istenmeyen olayları engellemek için
bunlar önemli. Transport tüm firmalar açısından büyükmaliyet-
ler oluşturuyordu. Hembize hem işverene zarar veriyordu. Bu iyi
düşünülerek taşınabilir hale getirilmiş, bazı parçaların tonajı aynı
olsa da dizaynı portable olmuş, bazı parçalar daha kolay söküle-
bilir, emniyetli taşınabilir hale getirilmiş. Bana göre ciddi mana-
da kullanıcılara yönelik değişiklikler yapılmış” ifadesini kullandı.
Etkinliğe katılan Yapı Merkezi Makine İşletme Müdürü İbrahim
Keresteci de inceledikleri makinelerin kiramala firmaları açısn-
dan iyi makineler olduklarını söyleyerek “Alman makineleri
gayet başarılı, fabrika gezisinde üretime verdikleri önemi ve
kullandıkları ileri teknolojileri birebir gördük. Fabrikalar gayet
disiplinli”dedi.
Taşımaveemniyet avantajları
Fina Enerji Lojistik Montaj ve Bakım Müdürü Çağdaş Duran,
CC2800-1’in geliştirilmiş modeli olan SL3800’ü inceledikle-
rini belirterek “Taşıma ve emniyet açısından fazla seçenek
sunuyor. Amortisman ve yatırım maliyeti ve rekabet açı-
sından yatırımcıya avantajlar doğuruyor. Ayrıca fabirakayı
da gezdik, test alanlarını, stok sahalarını gördük, sonuçta
bizim için faydalı bir etkinlik oldu” değerlendirmesini yaptı.
Cengaver Vinç yöneticisi Muhsin Güleç de inceledikleri ma-
kinelerin kendi alanlarında oldukça iyi makineler olduklarını
söyleyerek özellikle fabrikanın ciddiyetini ve firmanın işine
verdiği önemi görmek etkileyici. İmalatçı firma bizleri dinli-
yorsa, düşüncelerimizi dikkate alıyorsa bu çok önemli” dedi.
Enka Makine İkmal Grup Müdürlüğü’nden Tuğrul Can Ka-
pubağlı da etkinlikle ilgili şu yorumları yaptı: “Çok faydalı bir
etkinlik oldu. Terex fabrikasına ilk kez geliyorum, özellikle pa-
letlilerle ilgili olarak bilgimizi geliştirdik. Yeni model makine
de eskisine göre hem ağırlık olarak daha kompkat hem de
kapasitesi artmış. Bir üst modelle yapılacak işi bununla yap-
ma şansı veriyor. Daha çok rüzgar tirbünleri için uygun ama
endüstriyel işlerde de kullanılabilir”.
Kerim Başakıncı-Kevin Bradley