Page 8-9 - 5. Sayı DAS Vizyon Türkçe

Basic HTML Version

2
ViZYON
2013 SAYI : 5
8
9
ViZYON
2013 SAYI : 5
2
7 yıldır faaliyetlerini sürdüren Summa İnşaat, yoğun-
lukla yurtdışında faaliyet gösteren bir firma. Sovyetler
Birliği’nin dağılmasını takiben ilk olarak Türki Cumhuri-
yetlerden Türkmenistan’da işe başlayan Summa İnşaat, 1992-
1997 seneleri arasında Türkmenistan’da faaliyet gösterdi. Daha
sonra Rusya ağırlıklı projelerde yer alan firma bunların dışında
Romanya, Moldova bölgelerinde çalıştı. 2007 senesi itibariyle
Afrika ve Libya’daki projelere başlayan Summa İnşaat Satınalma
ve Lojistik Grup Müdürü Lütfü Süpürgeci Libya’da projelerin bir
süre durduğunu, ama yeniden başladığını ifade etti. Süpürgeci
gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı “Afrika Bölgesi’nde Ekvator
Ginesi’nde çok kısa bir sürede kongre merkezi inşaatını gerçek-
leştirdik. Bu inşaatı takip eden, o bölgede 2 adet daha projemiz
var. Geçen sene Venezüella’da çalışmaya başladık. 10 ay gibi bir
sürede 1488 binayı tamamladık. İkinci etapta 848 dairelik bir
etap var. Onun içinmalzemeleri sevk etmeye başladık.”
Toplamda12adet vinç
Mobilizasyon açısından Summa İnşaat olarak DAS Otomotiv
ile tanışmalarının Ekvator Ginesi’nde yer alan kongre merkezi
vesilesiyle olduğunu dile getiren Süpürgeci bu projenin 6 ayda
tamamlanması gerektiğini, normalde 2 tane mobil vinç ile ya-
pılacak yere 8 adet mobil vinç aldıklarını belirtti. Bu vinçlerin
hepsi Terex marka oldu. 30, 40- 60 tonluk bu vinçlerin haricinde
Genie’den makaslı platformlar ve handliftler de projede yer aldı.
Süpürgeci “Ekvator Ginesi’ndeki kongre merkezi projesi bitince
oradaki vinçlerin bir kısmını Venezüella’ya gönderdik. Yeni bir iş
ortaya çıkınca 4 vinç daha aldık. Her iki şantiyeye de birer tane
olmak üzere 2 adet telehandler aldık” diyerek makine parkının
bu şekilde oluştuğunu özetledi. Toplam 12 adet vincin her biri
60 tonluk. Bunların bir kısmı Ekvator Ginesi’nde bir kısmı ise
Venezüella’da çalışıyor. Daha önce Libya’da da 30 tonluk bir Te-
rex vinç aldıklarını söyleyen Süpürgeci, Venezüella projesinde
vinç tipi telehandlerlara da ihtiyaçları olduğunu belirtti. Venezü-
ella’daki proje hakkında bilgi veren Süpürgeci projede 53 adet
blok, 848 daire olduğu bilgisini söyledi. Yerleşim alanı olarak
58652 m2 konut ve 4180 m2 sosyal tesisten oluşan 848 daire
olduğunu söyledi. Toplam alan 62.832 m2. Projenin Ağustos
ayında tamamlanması planlanıyor.
“DASbize çokyardımcı oldu”
“Makine ve ekipman alırken kriterlerde işler anlık oluyor” di-
yen Süpürgeci, mobilizasyonu hemen gerçekleştirildiğini
ifade etti. Çalıştıkları bölgelerin servis ve yedek parça konu-
sunda sıkıntılı bölgeler olduğuna dikkat çeken Süpürgeci
“O konularda sıkıntı yaratmayacak makineleri tercih ediyo-
ruz. Bu konuda DAS şimdiye kadar bize çok yardımcı oldu.
Terex’ten oldukça memnunuz. Bir sıkıntımız yok” dedi ve
operatörün de bu noktada önemini şöyle dile getirdi “Tabii
operatör de çok önemli. Operatörün eğitilmesi gerekiyor.
Biz de o eğitimleri mümkün olduğu kadar burada verdiri-
yoruz.”
Enbüyükmobilizasyon
DAS ile tanışmalarının 2011 yılının başında, Ekvator Gine-
si’ndeki kongrenin inşası sırasında başladığını söyleyen Sü-
pürgeci 2006 sonunda Libya için bir vinç aldıklarını da söz-
lerine ekledi. “2011 yılının başında Summa’nın tarihindeki
en büyük mobilizasyon gerçekleşti. Hiçbir zaman Summa 8
vince ihtiyaç duymadı. Afrika ve Venezüella bölgesinde satın
alma daha ekonomik oluyor. Bir de bu işte makinenin her
zaman elinizin altında olması gerekiyor. Kiralamada risk söz
konusu. Bizim öyle bir riske girme durumumuz yoktu” diyen
Süpürgeci, her zaman sıfır makine almaktan yana olduğunu
da belirtti. İkinci el konusunda da tercihlerini yine Terex’ten
yana kullandıklarını söyleyen Süpürgeci “Bin saat çalışmış bir
makineyi ikinci el olarak aldık. O da yine DAS’ın garantisi al-
tındaydı. Mecbur kaldığımız için bu yola gittik. Sayısal olarak
parkı da tamamlamamız gerekiyordu. Ama hiçbir sıkıntı ya-
ratmadı. DAS, Terex konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Daha
çok iş olup daha çok çalışmayı diliyoruz” dedi.
Yedekparça talebi
Satış Sonrası Hizmetler konusunda beklentilerinin yedek par-
ça konusunda olduğunu belirten Süpürgeci “Özellikle Afrika
bölgesinde makinelerin üzerinden parçalar çalınabiliyor. Buna
gümrükten çift kapılı pikabımız çalınmasını örnek gösterebilirim.
Onun için uğraşıyoruz. Beklentimiz yedek parça konusunda. 10
bin Euroluk bir parçadan dolayı Afrika bölgesinde olduğumuz
için 20 bin Euro kira veriyoruz”diyerek mecburi kiralama yönte-
mine başvurduklarını söyledi. DAS’tan beklentileri konusunda
firmadan son derecememnun olduklarını dile getiren Süpürge-
ci “DAS’tan firma olarak memnunuz. Aramızda bir sıcaklık oldu-
ğuna inanıyorum. Çok sıkıntılı zamanlarımızda başvurduğumuz-
da çok yardımcı oldular. Bizi fabrikalarına götürüp gezdirdiler.
Beklentimiz yedek parça konusunda. Onun haricinde malzeme
ve teklif aşamasında bir sıkıntımız yok”dedi.
Summa İnşaat tek kalemde
8 vinç satın aldı
8 adet Terex vinci birden alarak
Summa İnşaat’ın tarihindeki en bü-
yükmobilizasyona imza attıklarını
belirten Summa İnşaat Satınalma ve
Lojistik GrupMüdürü Lütfü Süpürgeci
ile DAS Vizyon olarak görüştük.
Lütfü Süpürgeci
S
eminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAS
Otomotiv Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Kerim
Başakıncı, gerçekleşecek seminer ile ilgili bilgi
verdi. Konunun sektör çalışanlarını etkileyen önemli bir
konu olduğunu belirten Başakıncı, katılımcılara teşekkür-
lerini iletti. İMMB Yönetim Kurulu Başkanı Duran Karaçay
da, seminerin konusunda uzman bir kişi tarafından ger-
çekleştirilecek olmasından dolayı duyduğu mutluluğu
dinleyicilerle paylaşarak teşekkürlerini iletti. Seminerin
başlangıcında DAS Otomotiv Pazarlama ve Satış Destek
Müdürü Ceyhun Hazneci, Terex firması ve ürün grupları
hakkında dinleyicilere bilgi verdi. Terex firmasının dün-
yanın efsanevi vinç üreticilerini bir çatı altında topla-
mayı başardığını belirten Hazneci, günümüzde üretimi
gerçekleştirilen bütün ürünlerde bu tecrübe ve dene-
yimlerden yararlanıldığına dikkat çekti. Terex vinç fabri-
kalarının dünya geneline yayıldığını ve güçlü bir servis
ağının olduğunu belirten Hazneci, DAS Otomativ’in de
bu tecrübe ve deneyimleri en iyi şekilde temsil etmek ve
müşteri isteklerinin de ötesine geçmeyi amaçladığını söy-
ledi. Hazneci, “Satış ve satış sonrası hizmetler konusun-
da 55 ülkeye ulaşmış durumdayız. Bu başarıyı elbette ki
Türk müteahhitleri sayesinde gerçekleştirdik” dedi ve
sözü sunum gerçekleştirecek olan Terex Vinçleri Ürün
Güvenlik Direktörü Klaus Meissner’e bıraktı.
Kazalara bakarak hataları ortaya koyuyoruz
“Mobil Vinçlerde Yaşanan Kazalar, Sebepleri ve Yeni
EN13000 Emniyet Standartlarının Tanıtımı” konulu su-
numu Terex Vinçleri Ürün Güvenlik Direktörü ve aynı
zamanda Avrupa Birliği İstifleme, Vinç, Kaldırma ve De-
polama Ekipmanları Federasyonu (FEM) Mobil Vinçler
Başkanı ve Avrupa Standartlar Komitesi (CEN) EN13000
Sorumlusu olan Klaus Meissner tarafından gerçekleştiril-
di. Yaklaşık 25 yıldır vinç sektöründe ve özellikle emniyet
konusunda çalışmalarını sürdürüen Meissner, gerçekleş-
tirdiği sunumda özellikle mobil vinç kullanımı sırasında
karşılaşılan kazalara ve bu kazalara neden olan durumlar
hakkında bilgi verdi. Seminerde ayrıca EN13000 standar-
dı ve bu standardın getirdiği gereksinimleri hakkında bil-
gi vererek bu standardın Türkiye’de kullanılan mobil vinç-
leri de kapsadığını ifade etti. Kazalara en çok neden olan
sebeplerdenen birinin vincin kapasitesinden daha fazla
bir yük kaldırılmaya çalışmasıyla ortaya çıktığını belirten
Meissner, bu tarz durumların yaşanmaması için standart-
larda çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Vinçlerin
denge ayaklarının kapasite diyagramlarından farklı şekil-
de kullanıldığı durumlarda denge sorunu yaşayıp yana
devrilmelerine neden olduğunu kaydeden Meissner, bu
durumların insan hayatını tehlikeye atabilecek sonuçlara
da sebep olunduğuna değindi. Kaldırılacak yüklerin he-
saplamalarının dikkatli yapılması gerektiğine dikkat çe-
ken Meissner, “Mobil vinç kazalarında en çok karşılaşılan
durumlardan biri de vinçlerin yerleşmiş olduğu zeminin
ağırlığı kaldıramayacak yapıda olması. Çünkü zemin ıs-
lak olabilir ya da donmuş. Bütün bunlar vinçlerin devril-
mesine sebep olan etkenler. Bazı kazalarda can kayıpları
yaşanmayınca elbette ki seviniyoruz. Bu büyük bir şans.
Ama oluşan maddi kayıpları da göz önüne almak gereki-
yor. Hem ekipman hem de projenin ilerleyişinde yarattığı
aksama ve kayıplar da oldukça önemli konular“ dedi.
Denge ayaklarına kontrol
Mobil vinçle gerçekleştirilen bütün çalışmalarda plan-
lama ve gözlem konusunun öncelikli öneme sahip ol-
duğunun altını çizen Meissner, “İş yapış sürecini şöyle
özetlemek gerekiyor: Planlama yap, işi yapmaya başla,
yaparken kontrol et, eğer bir hata yoksa yapmaya devam
et“ dedi. Meissner, özellikle vinçlerin yanlış kurulumu ile
ilgili standartların geliştirilmeye çalışıldığını ve bunun
önününe geçilmesi için çaba harcandığını belirtti. 2015
yılından sonra EN13000 standardında ciddi revizyonların
oluşturulacağını belirten Meissner, “Özellikle operatörler
vinç denge ayaklarını istedikleri kadar açamayacaklar.
Denge ayaklarının ne kadar açıldığını kontrol eden sis-
temler geliştirilecek ve eğer standarda uygun değilse sis-
tem uyarı verecek. Bu sayede kaza risklerini olabildiğince
azalatmaya çalışacağız“ dedi.
Faydalı bir etkinlik
İMMB Yönetim Kurulu Başkanı Duran Karaçay, DAS Oto-
motiv yetkilileri ile yapmış oldukları görüşmelerde sek-
törü ilgilendiren bir konu seçmenin doğru olacağını
düşündüklerini belirtti. Karaçay, “Yaptığımız görüşmeler
sonucunda bizler özellikle vinç kullanımına yönelik bir
seminer olmasını önerdik. DAS Otomotiv yetkilileri de
çok önemli bir konuyu konusunda son derece uzman bir
kişi ile bizlere aktardı. Sektörün bu tarz bilgilere ihtiyacı
var. Bunu bize sağladıkları için DAS Otomotiv’e teşekkür
ederim” dedi.
Kazaları engellemek için çaba harcıyoruz
Terex Vinçleri Ürün Güvenlik Direktörü Klaus Meissner,
seminerle ilgili yaptığı yorumda, seminerin oldukça ya-
rarlı olduğunu yöyleyerek, “Dinleyiciler oldukça dikkatliy-
di ve konuyla ilgili güzel sorular ilettiler. Mobil vinç ka-
zaları sektör açısından oldukça önemli bir konu. Çünkü
kazalara bakarak nereden nereye geldiğimizi ve ne yaşa-
dığımızı anlayabiliriz. Kazalara bakarak sonuçları olumsuz
sonuçları engellemek için çaba harcıyoruz, standartlar
oluşturuyoruz“ dedi.
Önemli bir konuyu gündeme taşıdık
DAS Otomotiv Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Kerim Baş-
akıncı, seminer konusunun özellikle İMMB ile yapılan
görüşmeler sonucunda sektörel anlamda yararlı olabile-
ceğini düşündükleri için seçtiklerini ifade etti. Başakıncı,
“Ayrıca Pazarlama Direktörümüz Ceyhun Bey de bu ko-
nuda araştırma yapıp yönlendirmeler sağladı. Katılım-
cılar da oldukça ilgiliydi. Sonuçta DAS Otomotiv olarak
amacımız ürünümüzün reklamını yapmak değil, asıl olan
oldukça önemli bir konuyu paylaşmaktı. İş emniyeti her
geçen gün daha da önem kazanmaya başladı. Bizler de
bunu ön plana çıkartmaya çalıştık“ dedi.
İş Makinaları Mühendisleri Birliği (İMMB) tarafından her ay düzenlenen seminer etkinliği Kasımayında DAS Otomotiv
tarafından gerçekleştirildi. Terex Vinçleri Ürün Güvenlik Direktörü Klaus Meissner, “Mobil Vinçlerde Yaşanan Kazalar,
Sebepleri ve Yeni EN13000 Emniyet Standartlarının Tanıtımı” konusunda dinleyicilere bilgi verdi.
DAS Otomotiv’den emniyete yönelik seminer
KerimBaşakıncı
Klaus Meissner